• PR Boutique

Two Hour School slaví první narozeniny a otevírá nové kurzy pro české děti i děti pražských expatů

Two Hour School, škola s mezinárodním vzdělávacím programem v angličtině pro děti z českých základních škol, představuje od září rozšířenou nabídku kurzů. Ty nově zahrnou kurzy pro české děti a děti expatů, jejichž mateřštinou je jiný jazyk než angličtina. Škola navíc nově nabídne některé své kurzy v nové lokaci na pražské Hanspaulce.
Two Hour School je určena rodinám s dětmi, které navštěvují české školy, ale do budoucna pomýšlí na příležitosti v zahraničí. Mezinárodní učitelé pro základní školy poskytují těmto dětem dvakrát týdně dvě hodiny výuky humanitních věd, přírodních věd a celkové gramotnosti v angličtině. To jim umožňuje nahlédnout do anglického způsobu výuky a nabýt schopnosti a sebevědomí získané zkušeností v multikulturním prostředí. Cílem je otevřít těmto dětem dveře ke studijním příležitostem na anglických nebo mezinárodních školách či univerzitách kdekoliv na světě.


Jon Ogden, jeden ze zakladatelů Two Hour School, řekl:


“Two Hour School jsme před rokem otevřeli s myšlenkou poskytnout mezinárodní doplněk v angličtině k českému vzdělání rodinám, jako jsou ty naše - anglicky mluvícím expatům žijícím v Praze, jejichž děti navštěvují české základní školy. Během roku naší existence nás oslovilo mnoho českých rodičů i těch jiných národností, kteří chtěli zprostředkovat svým dětem mezinárodní příležitosti i přesto, že nedisponují výhodou rodilého mluvčího angličtiny. Rozhodli jsme se na tuto poptávku reagovat a už se moc těšíme, že v tomto měsíci přivítáme naše první místní studenty.”Škola Two Hour School byla založena na podzim roku 2019 jako vzdělávací program pro anglicky mluvící děti navštěvující české školy. Vzhledem k rostoucí poptávce místních i neanglicky mluvících cizinců žijících v Praze se škola rozhodla upravit své kurzy tak, aby vyhovovaly jak rodilým mluvčím angličtiny, tak dětem z jiných prostředí. Zatímco kurzy mezinárodní výuky učiva pro ZŠ v angličtině budou pokračovat, přidala škola do svého portfolia přípravné kurzy angličtiny. Ty jsou určeny dětem, které by rády začaly navštěvovat kurzy mezinárodní výuky, ale musí si nejprve zdokonalit své jazykové dovednosti. Nové kurzy povedou zkušení rodilí mluvčí a budou koncipovány tak, aby děti připravily na následné všeobecné vzdělávání v angličtině.


Výuka programu Two Hour School probíhá ve dvou skupinách rozdělených podle věku dětí na 6 - 9 a 9 - 12 let. Kurzy mezinárodní výuky učiva pro ZŠ i přípravné kurzy angličtiny probíhají v učebnách na Praze 2 v Rumunské 28 a na Praze 6 na adrese Žukovského 580. Původní víceoborový program pro bilingvní děti se bude nyní vyučovat také v prostorách ZŠ Hanspaulka v Sušické 1000/29. Cena za měsíc (16 vyučovacích hodin) je 4000 Kč a registrace do kurzů pro školní rok 2020/2021 právě probíhají. Výuka začne v týdnu od 14. září.


Pro více informací o Two Hour School navštivte https://cz.two-hour-school.cz.


6 zobrazení