• PR Boutique

Pražská Two Hour School zve na Den otevřených dveří


Vzdělávací program pro anglicky mluvící děti v Praze, Two Hour School, pořádá první Den otevřených dveří tohoto roku. Uskuteční se ve středu 29. ledna 2020 od 16:30 do 18:00 v prostorách školy v Londýnské 34 na Praze 2. Registrace k účasti jsou otevřeny všem rodičům s dětmi, kteří mají zájem o více informací o kurzech Two Hour School.

Škola Two Hour School je určena dětem z mezinárodních rodin žijících v České republice, které navštěvují české školy. Mezinárodní učitelé pro základní školy poskytují těmto dětem výuku v oblastech humanitních věd, přírodních věd a celkové gramotnosti v angličtině. To jim umožňuje nahlédnout do anglického způsobu výuky, což jim otevírá příležitosti k budoucímu studiu na anglické nebo mezinárodní škole kdekoli na světě. Způsob výuky zároveň posiluje sebedůvěru a podporuje kritické myšlení.Den otevřených dveří je pojat jako neformální setkání, během něhož budou mít rodiny příležitost setkat se se zakladateli a učiteli Two Hour School a popovídat si s nimi o učebním plánu a způsobu výuky. Ve třídě bude připraven dětský koutek se zábavou pro děti a občerstvení. Všechny děti, které se zúčastní Dne otevřených dveří, budou rovněž pozvány na demonstrační hodinu zdarma, jejíž datum lze sjednat na místě během akce.


Ben Koper, jeden ze zakladatelů Two Hour School, řekl:


„Při naší práci si zakládáme na osobním přístupu a jsme si také vědomi, že náš program je pro český trh nový a neznámý. Proto jsme se rozhodli uspořádat akci pro všechny, kteří by nás chtěli lépe poznat a ujasnit si, co vlastně Two Hour School jejich dětem nabízí.“


Výuka programu Two Hour School probíhá ve dvou skupinách rozdělených podle věku dětí na 6 - 9 a 9 - 12 let. Kurzy je možné navštěvovat v učebnách na Praze 2 v Londýnské 34 nebo v ulici Žukovského 6 na Praze 6. Cena za měsíc (16 vyučovacích hodin) je 6000 Kč a přihlašování do kurzů druhého pololetí je nyní zahájeno. Pokud byste se rádi přišli podívat na Den otevřených dveří, potvrďte, prosím, účast na contact@two-hour-school.cz.


Pro více informací o Two Hour School navštivte www.two-hour-school.cz.

2 zobrazení