GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento dokument popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů. Na jakékoliv otázky vám rádi odpovíme.


Totožnost a kontaktní údaje správce:
Firma či jméno a příjmení: Barbora Müllerová


Sídlo: Rybná 29, Praha 1, 110 00


IČO: 02041090


E-mail:info@prboutique.cz


Jaký typ osobních údajů shromažďujeme?
Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem zodpovězení zaslaných dotazů, zpracování nabídek a následné komunikace ve věci případné potenciální nebo probíhající spolupráce. K tomu potřebujeme jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, při navázání spolupráce potom také fakturační údaje.


Za jakým účelem zpracováváme osobní data?

  • Zodpovězení zaslaného dotazu pomocí kontaktního formuláře na webové stránce www.prboutique.cz nebo na náš email.

  • Veškerá komunikace ohledně potenciální či probíhající spolupráce.

  • E-mailovou adresu využijeme také k rozšířené marketingové komunikaci, jako je zasílání newsletterů.  K této rozšířené marketingové komunikaci musíte dát vědomý souhlas zaškrtnutím políčka před odesláním zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře nebo si ji vyžádat emailem. Pokud tyto informace nebudete chtít dostávat, máte možnost kdykoliv souhlas odstranit. Tuto možnost naleznete v patičce každého e-mailu. Obrátit se můžete i na výše uvedený e-mail na pověřenou osobu.

Jaké osobní údaje sdílíme s třetími stranami?
Vaše osobní údaje mohou být sděleny spolehlivým třetím stranám, které nám poskytují administrativní nebo technickou podporu (například účetnictví). V jiných případech budou Vaše data sdílena s třetími stranami pouze po případné předchozí domluvě.


Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje uchováme ne déle, než je nezbytné pro zpracování dotazu nebo pro naši potenciální či probíhající spolupráci, tj. obvykle po dobu trvání našeho smluvního vztahu. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, budou tyto osobní údaje zpracovávány pouze po dobu trvání souhlasu, který můžete kdykoli odvolat nebo omezit. Pokud tak učiníte, zastavíme zpracování příslušných osobních údajů.. Po této době archivujeme pouze zákonem dané dokumenty.


Jaká práva máte ke svým údajům?
Můžete nás požádat o dokument obsahující osobní data, která o vás máme, včetně dat, které jste nám sami poskytli. Můžete také pořádat o smazání veškerých dat, která o vás shromažďujeme. Toto se netýká údajů, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.